సలాడ్

 1. క్యారట్ కీరదోస సలాడ్
 2. క్యారట్ ఆరెంజ్ సలాడ్
 3. పుచ్చ పండు సలాడ్
 4. మసాల వడలు
 5. మెంతి చక్లి
 6. పెరుగు వడ
 7. పన్నీర్ శాండ్ విచ్
 8. వెజిటేబుల్ కట్ లెట్
 9. ఆలూ పరోట
 10. మైసూర్ బోండా
 11. బ్రెడ్ ఉప్మా
 12. చింతపండు పులిహొర
 13. రాగి దోసెలు
 14. సేమ్యా కట్ లెట్
 15. మామిడికాయ పులిహోర
 16. పాలక్ పకోడీలు
 17. స్వీట్ కార్న్ సమోస
 18. బజ్జీలు
 19. కొబ్బరి కుడుములు
 20. తోటకూర పకోడీలు
 21. క్యాబేజీ పులావ్
 22. జై పూరి చాట్
 23. సగ్గు బియ్యం వడలు
 24. వెజిటేబుల్ సమోస
 25. పుణుకులు
 26. కొబ్బరి సమోసా
 27. వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ చపాతీ
 28. చికెన్‌ బర్గర్స్‌
 29. క్యారెట్ ఊతప్పం
 30. ఇన్ స్టెంట్ ఎగ్ ఊతప్పం
 31. సేమ్యా పకోడి
 32. అలసంద వడలు
 33. క్యారెట్ శాండ్‌విచ్
 34. మష్రూమ్స్ మంచూరియా
 35. బాంబినో దోశె
 36. మొగలాయి వెజ్ పలావు
 37. ఆలూ టిక్కి
 38. మీల్ మేకర్ మంచూరియా
 39. టొమోటో కెచప్
 40. పావ్ భాజీ
 41. ఆనియన్ సూప్
 42. మామిడి పులిహోర
 43. మీల్ మేకర్ కట్లెట్
 44. మాకరోనీ కేక్
 45. స్పినాచ్ సాస్ పాస్తా
 46. జీడిపప్పు బియ్యంపిండి వడలు
 47. మీల్ మేకర్ పకోడీ
 48. చాక్లెట్ దోస
 49. పల్లీ చాట్

Search Recipes (over 5000 recipes)

Food Recipes Food Court